Ciśnienie atmosferycze

Ikona obiektów Materiały do czytania

6.Ciśnienie atmosferyczne to nacisk atmosfery (warstwy powietrza otulającej Ziemię) na jednostkę powierzchni. Jest ono zwykle podawane w hektopaskalach.Ciśnienie atmosferyczne zmierzone na poziomie morza wynosi 1013 hPa. W obliczeniach przyjmuje się na ogół przybliżoną wartość ciśnienia atmosferycznego równą 1000 hPa.

Do pomiaru ciśnienia atmosferycznego służy barometr. Pierwszy barometr tzw. rtęciowy skonstruował już w 1643 roku E.Torricelli. Był on zbudowany z metrowej rurki wypełnionej rtęcią. Rurka ta była odwracana nad naczyniem z rtęcią, tak aby jej koniec został zanurzony w rtęci. Okazało się, że poziom rtęci w rurce opadł do wysokości około 76 cm i zmieniał się wraz ze zmianami ciśnienia. Dokonywany pomiar zajmowanej przez rtęć wysokości, pozwalał określić wartość ciśnienia atmosferycznego, podawaną w milimatrach słupa rtęci (mmHg). Można przyjąć, że ciśnienie normalne, zmierzone na poziomie morza równe 1013 hPa wynosi 760 mmHg.
Eksperyment wykazał, że normalne ciśnienie atmosferyczne równoważy ciśnienie wywierane przez 0,76 m słupa rtęci (1013 hPa).

Zmiany ciśnienia odczytane na barometrze mogą być pomocne przy przewidywaniu, jaka będzie jutro pogoda. Nadchodzenie wyżu objawia się wzrostem ciśnienia wskazywanego przez barometr i zwykle niesie poprawę pogody. Jeśli zbliża się niż wskazania barometru maleją i zwykle pogoda się psuje.


  • Dlaczego nie odczuwamy ciśnienia atmosferycznego?


Treść jest rozpowszechniana na licencji GNU Free Documentation License